• ข่าววันที่ 5 พฤษภาคม 2558

  เช้าวันนี้ (5/5/58) ได้มีการอัญเชิญพระเล่าเอี๋ย (田府元帥) ประทับทรง เพื่อกำหนดรูปแบบพิธีในวันขึ้นเสาเอก อาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น.

  หลังจากเสร็จสิ้นการประทับทรง คณะกรรมการมูลนิธิหล่ายถู่ต่าวโบ๊เก๊ง และผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น ได้ทำการเซ็นสัญญาจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น โดยมีคุณนิคม บำรุงสิน รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานมูลนิธิหล่ายถู่ต่าวโบ๊เก๊ง เป็นตัวแทนลงนามในสัญญา บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น

  11128369_984472551565436_2830313020005945685_n

  ขณะเซ็นสัญญา

  11200583_984506674895357_4541349140468245172_n

  เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปผู้รับเหมาจะได้ดำเนินการต่อไป

  11210508_984469454899079_5410491030678213342_n