• 29 เมษายน 2558

    เล่าขานตำนานกินผักสองครั้ง : พระหยี่หลองจ่องกุ้น ศาลเจ้ากะทู้ ขณะประทับทรงรับขบวนจากศาลเจ้าท่าเรือ แล้วจึงทำการเบิกเนตรหง่อเอี๋ยเฉี้ยมของสาธุชนซึ่งนำมาทำพิธี เมื่อครั้งงานกินผักครั้งที่สอง ปี 2557

    10407858_981835281829163_7519609627552460910_n