• วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

    แซ่ยิดองค์พระหม่าจ้อโป๋ ที่กะทู้

     May11_2

    May11_1