• กำหนดการประเพณีถือศีลกินผัก 2558

  ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม ถึง 22 ตุลาคมม 2558 ศาลเจ้ากะทู้ได้มีการจัดประเพณีถือศีลกินผัก มีกำหนดการดังนี้

  agenda1

  agenda2

  agenda3

  agenda4

  agenda5